Poradenství

Poradenství je většinou krátkodobé a zaměřené spíše získání informací a základní orientaci v daném problému klienta než na hlubší osobní rozbor.

Cílem je pomoci klientovi např. pochopit situaci, ve které se špatně orientuje, tak, aby se dokázal rozhodnout sám, případně získat další kontakty či doporučení.

Během poradenství se, na rozdíl od terapie, budeme věnovat osobním záležitostem klienta pouze do té míry, která je nezbytně nutná k pochopení a zorientování se v klientově situaci.

Hranice mezi poradenstvím a terapií je však pouze orientační a v případě, že má klient zájem pracovat na svém problému systematičtěji, může se poradenská forma spolupráce změnit v terapeutickou a naopak.

Příklady poradenské práce:
- běžné osobní či vztahové problémy
- rozhodnutí v partnerském nebo jiném vztahu
- výchova dětí
- výběr zaměstnání pro sebe, školy pro děti
- porozumění jinému člověku
- volba péče o blízkého člověka
- apod.