Kurzy

Sebepoznání a podpora vlastní hodnoty

Cílem kurzu je připomenout si svoje dobré stránky a podpořit důvody, proč je dobré si sám sebe vážit. K účasti na kurzu není potřeba žádná odborná znalost ani jiná (např. výtvarná) schopnost. Jen chuť darovat si nějaký čas jen pro sebe.

Během kurzu využívám jak techniky inspirované gestalt terapií, tak i relaxaci, výtvarné techniky a práci s tělem. Kurzy jsou rozděleny do několika úrovní a lze je absolvovat samostatně. Liší se hloubkou, do jaké techniky využívám - tzn. čím vyšší úroveň, tím je věnováno více času jednotlivým technikám vzhledem k jejich terapeutickému potenciálu.

U všech kurzů platí, že míra zapojení do programu záleží na každém z účastníků - respektuji potřeby a tempo každého jedince. Z tohoto důvodu je počet osob na kurzu omezen na nejvýše 8. Minimální počet účastníků je 4.

Konkrétní informace jsou uvedeny u každého kurzu.

Harmonogram kurzu (orientačně):

1. den:
9.00 – 12.30 program;
12.30 – 14.00 prostor na oběd a osobní volno
14.00 – 17.30 program

2. den:
9.00 – 12.30 program;
12.30 – 14.00 prostor na oběd a osobní volno
14.00 – 17.30 program

Úroveň I

Termín:
17.-18.3.2018

Cena:
1800,- Cena zahrnuje program, materiály a základní občerstvení (čaj, káva)

S sebou:
podložku nebo deku, pohodlné oblečení, jídlo podle své potřeby.

Přihlášky:
předběžnou přihlášku zašlete na email: zodvarkova@seznam.cz nebo tel.: 608 888 294
V přihlášce uveďte své jméno, příjmení a způsob platby (převodem na účet nebo hotově), obratem obdržíte informace pro platbu.

Záloha: 500,-