Gestalt terapie

Základní myšlenkou gestalt terapie je názor, že každý člověk má dostatek vlastních zdrojů k tomu, aby zvládl svůj život co nejlépe, a úlohou terapeuta je pomoci klientovi tyto zdroje najít, zvědomit a podpořit tak klientovu samostatnost a odpovědnost.

GT vychází z předpokladu, že člověk má přirozenou potřebu vytvářet vzorce chování, které mu pomáhají zvládnout jak každodenní běh života, tak i zátěžové situace. Problém nastává ve chvíli, kdy dříve funkční vzorec chování přetrvává i tehdy, když funkční již není. GT také často pracuje s tzv. neukončenými životními událostmi, které se nám opakovaně vrací, ale často ve formě, které je těžké sám porozumět.

Terapeut pomáhá klientovi tyto situace či nefunkční vzorce chování pojmenovat, porozumět jim a zpracovat tak, aby klient mohl žít svůj život vědomě a v plném kontaktu s tím, co se kolem něj a v něm samém děje. Využívá k tomu mimo jiné podporu klienta v uvědomování si vlastních pocitů, potřeb a osobních motivací v situaci "tady a teď" během sezení.

Gestalt terapeuté věří, že každý člověk se snaží žít svůj život tak, jak nejlépe umí.

Více informací např.:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gestalt_terapie