Práce s dětmi

Terapii a poradenství poskytuji také dětem a jejich rodičům.

U mladších dětí většinou proběhne první sezení nejprve s rodičem/rodiči (resp. zákonnými zástupci), se kterým se po seznámení se situací dohodneme, jakým způsobem budeme pokračovat. Podle konkrétního problému pracuji dále buď s dítětem individuálně nebo společně s rodičem nebo rodiči. V některých případech stačí konzultace pouze s rodičem.

Starší děti mě mohou kontaktovat samy, na dalším průběhu spolupráce se dohodneme na prvním sezení.

Při práci s dětmi je pro mě zásadní důvěra dítěte, respektuji však také zákonné právo rodičů na informace o jejich dítěti. Na všech informacích, které rodičům sděluji o průběhu terapie, se však s dítětem společně domluvíme předem. Rozsah sdělených informací také záleží na věku dítěte.

Čemu se např. věnuji:
- hyperaktivní dítě
- noční můry, děsy, strachy dětského věku
- pomočování
- nástup do školky nebo školy, narození sourozence a jiné významné změny v životě dítěte
- zvládnutí rozvodu rodičů
- komunikační problémy - nemluvnost, zakřiknutost apod.
- krizová intervence a terapie v náročné osobní nebo rodinné situaci
- vztahy s vrstevníky, s rodiči
- problémy s učením, jiné problémy spojené se školou
- psychosomatická problematika - bolesti břicha, hlavy aj. bez zjevné příčiny
- ztráta v rodině, smutek
- aj.