Psychoterapie

Psychoterapie je jako putování v horách.
Je namáhavá. Někdy se musíme zastavit, abychom popadnuli dech. Občas se chceme otočit a vrátit se zpátky.
A přesto nás něco nutí jít dál, až na vrchol.
To "něco" je přirozená lidská potřeba najít prostor, kde se můžeme svobodně rozhlédnout a volně dýchat.

Psychoterapie je způsob pomoci nejenom ve chvíli, kdy člověk prožívá krizovou situaci, ale i tehdy, pokud není se svým životem spokojen nebo má pocit, že svůj život nemá pod kontrolou tak, jak by si přál.

Oproti poradenství jde psychoterapie více do hloubky. Při naší společné práci budeme hledat obecnější příčiny Vašeho jednání a Vašich pocitů a budeme se snažit o komplexní změnu ve Vašem životě.

Psychoterapie může probíhat individuálně, v páru, případně s celým rodinným systémem.

Příklady témat, na kterých můžeme pracovat:
- vztahy, partnerské, rodinné i přátelské
- zvládání emocí - např. vztek, žárlivost, strach, smutek
- náročné životní situace - např. rozvod, ztráta zaměstnání, vážná nemoc, odchod dětí z domova, nevěra, úmrtí aj.
- hledání partnera nebo partnerky
- komunikační problémy
- příprava na zátěžové situace - např. pracovní pohovor, příchod dítěte
- pomoc s životním rozhodnutím
- práce s vnitřním napětím, nespokojeností, se stresem
- psychosomatické obtíže, tj. zdravotní problémy, které z pohledu běžné medicíny nemají klinickou příčinu
- problematické chování k okolí nebo k sobě
- ztráta sebedůvěry, nejistota, nízké sebevědomí, deprese
a další.