O mně

my image
* 1981, v Brně
- vdaná, 2 děti

Vzdělání
- gy. Tř. kpt. Jaroše v Brně (abs. 2000)
- FSS MU Brno, obor psychologie (Mgr., abs. 2008) a sociologie (Bc., abs. 2005)
- psychoterapeutický výcvik v integrativní skupinové psychoterapii (INSTEP Praha, 800 hodin, abs. 2014)
- student postgraduálního výcviku v gestalt terapii (2020-2021, cca 160 hod, Gestalt Plus)

Kurzy a semináře:
Krize a tvořivý přístup k ní (Fokus Praha),
Krizová intervence (Podané ruce),
Kresba postavy (Zdeněk Altman),
kurzy IPPP v rámci projektu VIP Kariéra zaměřené na školní problematiku,
Základní výcvik v canisterapii (MU Brno),
Sny naživo (Martin Jára, INSTEP),
Dvě uši jsou pro komunikaci málo (František Kučera, INSTEP),
kurzy Dornovy metody a kombinovaných masáží
Úvodní víkend psychoterapie zaměřené na tělo (Eli Weidenfeld)
Práce s rodinou a párem (J. Knopp, Gestalt Stream)
Ceremonie a Terapie hrou (J. Drahota, A. Michalová, Gestalt Stream)
Důvěra ve změnu - Trauma v kontextu biosyntézy (Ivona Lucká, Barbora Janečková, Český institut biosyntézy)
Supervizní semináře, supervize (J. Drahota, S. Dudová, M. Jára, O. Novák)
aj.

Pracovní zkušenosti
- OSVČ - vzdělávání a psychologické poradenství (2011-)
- školní psycholog na ZŠ Novolíšeňská, Brno (2009-2012) v rámci projektu VIP Kariéra a návazných projektů VIP II a VIP III
- psycholog v SPC pro sluchově postižené (2008-2009)
- krizový pracovník v KC Spondea (2008)
- sociální pracovník a canisterapeut v o.s. Piafa (2007-2008)

Zájmy:
Kynologie, horolezectví, turistika, běh, kondiční jóga, běžky, fotografování, četba.