Informace

Objednejte se telefonicky nebo přes e-mail. Budu se Vás ptát na čas sezení, který Vám vyhovuje, a jméno, abych si Vás mohla na zvolený čas zapsat. O důvodu Vaší návštěvy se můžete zmínit, ale není to nutné, bude na něj čas během prvního sezení.
Pokud pracuji s klientem, nemohu zvedat telefon. Ozvu se Vám zpět, jakmile to bude možné.

V současné době je objednací lhůta většinou do týdne.

Sezení jsou přísně důvěrná, vyjma situací stanovených zákonem (soudní příkaz, ohrožení života).

Úvodní sezení:

Úvodní sezení bude zaměřeno na vzájemné seznámení se a na utvoření představy o možnostech naší spolupráce.

Je v pořádku vyzkoušet si, zda se Vám bude se mnou dobře pracovat. Vyhovující vztah mezi klientem a terapeutem je jednou ze základních podmínek dobré terapie i poradenství. Navázání vztahu budeme věnovat několik prvních sezení, během nichž se rozhodnete, zda Vám můj styl práce bude vyhovat.

Další sezení:

Během následujících sezení se budeme řídit Vašimi aktuálními potřebami. Mým zájmem je pomoci vám, abyste byli schopni svůj život zvládat co nejlépe vlastními silami.

Jak dlouho se budeme scházet, záleží na tom, do jaké hloubky zasahuje problém, se kterým za mnou přijdete. Orientačně to lze popsat takto:
- někdy stačí několik sezení, aby se člověk "našel" a posunul svůj život tam, kam potřebuje.
- jindy je potřeba pracovat delší dobu, protože příčina nepohody může být např. skrytá ve způsobu jednání, které je zafixované, a je těžké ji objevit, správně pojmenovat a zejména změnit.
- v případě, že člověk prochází náročným životním obdobím nebo zažije traumatickou situaci, je cílem terapie provázení a podpora klienta. To většinou trvá do doby, než svůj život klient zase považuje za stabilní.

Ukončení:

Ukončení naší spolupráce záleží samozřejmě pouze na Vás. V ideálním případě naši spolupráci ukončíme ve chvíli, kdy budete považovat svůj život v rámci možností za stabilní, budete se cítit spokojeně a budete schopen nebo schopna zvládat běžné i nenadálé situace vlastními silami.

Jak budeme pracovat:

Každý psychoterapeut si většinou při začátku své profesní dráhy volí styl psychoterapie, jakým bude s klienty pracovat.

Psychoterapeutické školy se, zjednodušeně řečeno, liší v náhledu na lidskou osobnost a na příčinu problémů či životní nespokojenosti. Liší se také ve způsobu, jakým s těmito příčinami zachází. Cílem je však vždy snaha o větší spokojenost člověka se sebou samým a se svým životem.

Základní styl práce s klientem, který využívám, vychází z Gestalt terapie, kterou podle aktuální potřeby klienta doplňuji technikami a metodami jiných směrů.